• Dežurni telefon: 041 646 473

Vodokomunalni sistemi d.o.o.

Vodovodni sistem Velike Lašče

Vodovodni sistem se napaja iz vrtine VM-1/94 IN VM-2/94 pri Marinčkih in vrtine Strleti.  Črpališče je daljinsko krmiljeno preko centra vodenja, možen pa je tudi ročen vklop in izklop črpalk. Pogoji za vklop črpalk mu dajejo nivoji v vodohranu Ulaka in Uzmani. Voda se pretaka  iz črpališča v vodohran Ulaka in Uzmani. Iz vodohrana Uzmani se prečrpava v vodohran Krvava peč, ki napaja višje ležeče vasi. Iz vodohrana Ulaka se pretaka voda po ceveh do porabnikov ter raztežilnika Sv. Rok iz tu pa po ceveh do porabnikov.

Vodovodni sistem se napaja tudi iz vrtine VP-2/90, Podstrmec. Črpališče je daljinsko krmiljeno preko centra vodenja, možen pa je tudi ročen vklop in izklop črpalk. Pogoji za vklop črpalk je tlačna sonda, ki deluje v skladu s porabo vode oz. odjemom. Iz črpališča se voda pretaka neposredno v cevovod do porabnikov. Črpališče Karlovica omogoča dobavo vode v sistem Velike Lašče, preko tlačnega cevovoda PE. DN100 s povezavo na obstoječi vodovod v Kot - Mala Slevica.

Vodovodni sistem Boštetje

Iz vrtine R-1/04 se s potopno črpalko voda črpa v vodohran Predgozd in Bane, od tam pa teče po cevovodih.

  • distribuira do porabnikov 

V črpališču je priprava vode z natrijevim hipokloridom.

Vodovodni sistem Turjak

Vodovodni sistem Turjak nima lastnega vodnega vira, voda v prečrpalnico Knej priteče iz vodovoda, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje (vodni vir je črpališče Rob). Iz prečrpalnice Knej obtočne črpalke prečrpavajo pitno vodo v vodohran Veliki Osolnik novi. Iz vodohrana Veliki Osolnik novi obtočne črpalke prečrpavajo pitno vodo v vodohran Veliki Osolnik stari. Iz obeh vodohranov se voda:

  • distribuira do porabnikov (do nižje ležečih porabnikov tudi preko razbremenilnikov tlaka)
  • do prečrpalnice Mali Ločnik, kjer črpalke za dvig tlaka prečrpavajo vodo v vodohran Mali Ločnik
  • do prečrpalnice Gradež, kjer črpalke za dvig tlaka prečrpavajo pitno vodo v vodohran Gradež
  • do hidropostaje Gradež nad 100, kjer črpalke vzdržujejo tlak za naselje Gradež nad 100
  • do hidropostaje Sloka gora, kjer črpalke vzdržujejo tlak za naselje Sloka Gora.

Večina objektov v sistemu Turjak je opremljena s krmilniki, ki preko signalnih kablov in radijskih zvez omogočajo neposredni nadzor in upravljanje v nadzorno dispečerskem centru  v  vodarni Kleče. HP Sloka Gora pa delujejo avtonomno in ni pod neposrednim nadzorom in upravljanjem dispečerskega centra.

Črpališče Marinčki in Strleti

Črpališče Marinčki oskrbuje pretežni del občine Velike Lašče. To so vasi Rob, Ulaka, Male Lašče, Velike Lašče, Mala Slevica, Velika Slevica Dvorska vas in več manjših vasi.

Črpališče Podstrmec

Črpališče Podstrmec oskrbuje vasi Podstrmec, Borovec, Karlovica, in Poznikovo Plosovo, Kot, Velika Slevica, Mala Slevica, Dvorska vas, Retje, Prilesje, Škrlovica.

Črpališče Boštetje

Črpališče Boštetje oskrbuje vasi Bane, Boštetje, Naredi, Mohorje, Selo, Vrh, Gorenje Kališče in Dolenje Kališče, Dednik in Rupe.

 

 

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.