• Dežurni telefon: 041 646 473

Vodokomunalni sistemi d.o.o.

V skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Velike Lašče, ki je na svoji 24. redni seji dne, 7. aprila 2022 sprejel Elaborat o oblikovanju cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ter o določitvi višine subvencioniranja cene vode na območju občine Velike Lašče, obveščamo vse uporabnike oskrbe s pitno vodo, da so z dnem 1.5.2022 pričele veljati nove cene storitev oskrbe s pitno vodo in sicer:

Cena VODE = 1,4757 EUR/ m3
SUBVENCIJA OBČINE VELIKE LAŠČE = 0,5048 EUR/m3 

 

Cena VODARINE za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti = 0,9709 EUR/m3.
Cena VODARINE za gospodarstvo = 1,4757 EUR/m3.
OMREŽNINA je nespremenjena.

 Vodomer Faktor omrežnine  Znesek na vodomer mesečno 
 DN do 20  1  5,8862
 DN 20-40  3  17,6587
 DN 50  15  88,2933
 DN 80  30  294,3109

 

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.

V skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Velike Lašče, ki je na svoji 18. redni seji dne, 20. maja 2021 sprejel Elaborat o oblikovanju cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ter o določitvi višine subvencioniranja cene vode na območju občine Velike Lašče, obveščamo vse uporabnike oskrbe s pitno vodo, da so z dnem 1.6.2021 pričele veljati nove cene storitev oskrbe s pitno vodo in sicer:

Cena VODE = 1,6009 EUR/ m3
SUBVENCIJA OBČINE VELIKE LAŠČE = 0,6300 EUR/m3

Cena VODARINE za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti = 0,9709 EUR/m3
Cena VODARINE za gospodarstvo = 1,6009 EUR/m3

OMREŽNINA je nespremenjena

Na podlagi 34. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Ur. RS 119/07), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 4. odstavka 21. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/14) ter 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/06-UPB in 6/13) je Občinski svet občine Velike Lašče na svoji 10. seji, dne 12. marca 2020 sprejelNa podlagi 34. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Ur. RS 119/07), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 4. odstavka 21. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/14) ter 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/06-UPB in 6/13, 2/19) je Občinski svet občine Velike Lašče na svoji 18. seji, dne 20. maja 2021sprejel SKLEP o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju občine Velike Lašče

Preberi več
Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.