• Dežurni telefon: 041 646 473

Vodokomunalni sistemi d.o.o.

Obvestilo o spremembi cene storitev oskrbe s pitno vodo

V skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Velike Lašče, ki je na svoji 24. redni seji dne, 7. aprila 2022 sprejel Elaborat o oblikovanju cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ter o določitvi višine subvencioniranja cene vode na območju občine Velike Lašče, obveščamo vse uporabnike oskrbe s pitno vodo, da so z dnem 1.5.2022 pričele veljati nove cene storitev oskrbe s pitno vodo in sicer:

 

Cena VODE = 1,4757 EUR/ m3
SUBVENCIJA OBČINE VELIKE LAŠČE = 0,5048 EUR/m3 

 

Cena VODARINE za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti = 0,9709 EUR/m3.
Cena VODARINE za gospodarstvo = 1,4757 EUR/m3.
OMREŽNINA je nespremenjena.

 Vodomer Faktor omrežnine  Znesek na vodomer mesečno 
 DN do 20  1  5,8862
 DN 20-40  3  17,6587
 DN 50  15  88,2933
 DN 80  30  294,3109

 

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.