• Dežurni telefon: 041 646 473

Vodokomunalni sistemi d.o.o.

Obvestilo o povišanju cene storitev oskrbe s pitno vodo

V skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Velike Lašče, ki je na svoji 18. redni seji dne, 20. maja 2021 sprejel Elaborat o oblikovanju cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ter o določitvi višine subvencioniranja cene vode na območju občine Velike Lašče, obveščamo vse uporabnike oskrbe s pitno vodo, da so z dnem 1.6.2021 pričele veljati nove cene storitev oskrbe s pitno vodo in sicer:

Cena VODE = 1,6009 EUR/ m3
SUBVENCIJA OBČINE VELIKE LAŠČE = 0,6300 EUR/m3

Cena VODARINE za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti = 0,9709 EUR/m3
Cena VODARINE za gospodarstvo = 1,6009 EUR/m3

OMREŽNINA je nespremenjena

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.