• Dežurni telefon: 041 646 473

Vodokomunalni sistemi d.o.o.

Letno poročilo za leto 2018 o skladnosti oskrbe s pitno vodo v občini Velike Lašče

Vodooskrbni sistemi, vodovodi

Mikrobiološka preizkušanja vzorcev pitne vode

Fizikalno kemijska preizkušanja vzorcev pitne vode

Skladnost pitne vode

Dezinfekcija pitne vode

Prekuhavanje pitne vode

Varnost oskrbe

Št. vzorcev

Št. vzorcev

skupaj

rezultat

skupaj

rezultat

Velike Lašče, prebivalci…

Poraba vode 116.256 m3

46

Skladni

 

13

13 skladni

Skladna

Kloriranje- zaradi možnosti občasnega onesnaženja pitne vode v posameznih delih vodovoda.

NE

Oskrba je bila varna

Selo Dednik Naredi prebival….

Poraba vode   6.055 m3

9

9

Skladni

4

4

Skladni

Skladna

Kloriranje- zaradi možnosti občasnega onesnaženja pitne vode v posameznih delih vodovoda.

NE

Oskrba je bila varna

Turjak št. Prebival….

Poraba vode 39.971  m3

30

30

Skladni

8

8

skladni

Skladna

Kloriranje- zaradi možnosti občasnega onesnaženja pitne vode v posameznih delih vodovoda.

NE

Oskrba je bila varna

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.