• Dežurni telefon: 041 646 473

Cenik

Cenik

Vodarina

Cena vodarine za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti = 0,9709 / m3.
Cena vodarine za gospodarstvo = 1,6009 EUR / m3.

Omrežnina

 Vodomer   Faktor omrežnine   Znesek na vodomer mesečno 
 DN do 20  1   5,8862 
 DN 20 - 40   3   17,6587 
 DN 50  15   88,2933 
 DN 80  50   294,3109 

 

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.

SKLEP o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju občine Velike Lašče

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.